امور تغذیه

  1. راه‌اندازی و مدیریت اتوماسیون تغذیه سلف سرویس‌ دانشگاه
  2. تهیه‌ و پیگیری مواد غذایی یارانه‌ای از وزارت علوم
  3. نظرسنجی از دانشجویان در زمینه‌ی کیفیت برنامه‌های غذایی
  4. تأمین ناهار با هدف تأمین رفاه و کاهش دغدغه دانشجویان
  5. بازرسی و بازدید دوره‌ای و ترمی کارشناسان واحد تغذیه از غذاخوری و بوفه دانشگاه
  6. نظارت بر تجهیزات سلف و پیگیری نظافت آن

راهنمای سامانه تغذیه