ارتباط با ما

ردیف

سمت

نام خانوادگی

داخلی

1

مدیر تحصیلات تکمیلی

خانم میرشکاری

206

2

کارشناس تحصیلات تکمیلی

آقای رادمنش

494

3

کارشناس کمیسیون موارد خاص

خانم کوچک زاده

112

4

کارشناس پژوهش

خانم سلیمانی

108

تلفن : 32160000-025

پست الکترونیک:tahsilattakmili.pooyesh@gmail.com