ساعات کاری

ساعات کاری کتابخانه:

کتابخانه موسسه آموزش عالی پویش همه روزه به جز ایام تعطیل در یک نوبت کاری به شرح ذیل فعال است:

  • روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 15:30
  • روزهای پنجشنبه از ساعت 8:00 الی 14:30