ساعات کاری و ارتباط با کتابخانه

        ساعات کاری کتابخانه:

        کتابخانه موسسه آموزش عالی پویش همه روزه به جز ایام تعطیل در یک نوبت کاری به شرح ذیل فعال است:

        • روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 15:30
        • روزهای پنجشنبه از ساعت 8:00 الی 14:30

        جهت ارتباط با واحد کتابخانه می توانید یکی از دو روش ذیل را انتخاب نمایید :

        1. تماس با شماره تلفن : 32857363-025
        2. ارسال ایمیل به آدرس : esmaeili@pooyesh.ac.ir