خدمات قابل ارائه

        • مطالعه و امانت

        امانت كتاب به دو صورت انجام مي­گيرد:

        1. امانت در كتابخانه
        2. امانت خارج از كتابخانه

        امانت كتاب: متقاضي مي­تواند بعد از وارد شدن به سامانه کتابخانه و جستجوی منبع مورد نیاز خود، با ارائه شماره راهنمای منبع، آن را تحویل گرفته و طبق مهلت تعيين شده به خارج از كتابخانه ببرد.

        تعداد و مدت زمان امانت کتاب برای اعضای مختلف کتابخانه

        اعضاء

        تعداد كتاب جهت امانت

        مدت امانت

        تعداد كتاب مطالعه در محل

        دانشجويان كارداني

        3

        1 هفته

        1

        دانشجويان كارشناسي

        4

        1 هفته

        2

        دانشجويان كارشناسي ارشد

        5

        1 هفته

        3

        هيات علمي

        5

        4 هفته

        4

        كاركنان دانشگاه

        2

        1 هفته

        1

        • تمديد کتاب:

        اعضا جهت تمديد كتاب مي‌توانند قبل از تاريخ بازگشت كتاب، با تلفن بخش گردش و امانت كتاب (02532854946 داخلی 101) تماس حاصل نمايند و با ذكر شماره دانشجویی و یا عضویت خود، مدت زمان كتاب خود را تمديد نمايند.

        1. حداکثر تعداد دفعات تمدید 5 مرتبه است.
        2. کتاب­هایی که مراجعه­کننده کمتری دارند و یا تعداد نسخ آن زیاد است بنا به صلاح­دید مدیر کتابخانه، می توانند بیش از زمان یاد شده تمدید و یا امانت داده شوند.

        • رزرو كتاب:

        در صورتي كه كتاب مورد درخواست متقاضي در امانت باشد متقاضي مي‌تواند با ورود به سامانه کتابخانه، اقدام به رزرو منبع درخواستی خود نماید.

        1. متقاضي موظف است در تاريخ تعيين شده در برگه رزرو كتاب به كتابخانه مراجعه نمايد.
        2. در صورت عدم مراجعه متقاضي، كتابخانه موظف است كتاب درخواست شده را تا 24 ساعت پس از تاريخ تعيين شده در برگ رزرو براي متقاضي حفظ نمايد.
        3. در صورت عدم مراجعه متقاضي پس از مهلت تعيين شده، كتابخانه مي‌تواند كتاب رزرو شده را در اختيار متقاضي ديگر قرار دهد.

        جريمه ديركرد بازگشت كتاب:

        امانت گيرنده موظف است راس تاريخ مقرر در برگه خروج، كتاب را به كتابخانه برگشت دهد.

        • چنانچه كتاب امانت گرفته شده در موعد مقرر بازگردانيده نشود، براي هر روز تاخير مبلغ 1000 ريال جريمه ديركرد (بدون احتساب تعطيلات) در نظر گرفته مي‌شود كه پس از طي مراحل لازم اخذ خواهد شد.
        • بديهي است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن كتاب محروم خواهد شد.
        • در صورت تكرار دير كرد (بيش از سه نوبت) امانت گيرنده علاوه بر پرداخت جريمه ديركرد به مدت يك نيمسال تحصيلي از عضويت در كتابخانه مركزي و مركز اسناد محروم خواهد شد و در صورت تكرار، كارت عضويت فرد باطل مي‌گردد.
        • درصورت قطع سیستم، دانشجو موظف است تا 24 ساعت از زمان بازگشت کتاب به منظور رفع تأخیر با مسئول کتابخانه هماهنگی لازم را به عمل آورد.
        • حداکثر مبلغ جریمه، معادل قیمت روز کتاب می باشد.

        جبران خسارت وارد شده به منابع:

        • چنانچه هر یک از منابع امانت گرفته شده مفقود، مخدوش یا اوراق و تصاویری از آن بریده و ناقص شود، امانت گیرنده موظف است %20 قیمت کتاب به علاوه اصل کتاب را به عنوان جبران خسارت به کتابخانه بازگرداند.
        • در صورتی که تهیه مجدد اثر مفقود یا مخدوش شده، امکان پذیر نباشد، امانت گیرنده ملزم به پرداخت دو برابر بهای روز کتاب به کتابخانه است.

        • تسويه حساب :
        1. كليه دانشجويان موظف­اند پس از فراغت از تحصيل و يا در صورت انصراف يا مرخصي تحصيلي يا انتقالي برگه تسويه حساب از كتابخانه اخذ نموده و به اداره آموزش تحويل نمايند.
        2. دانشجویان فارغ التحصیل موظفند حین مراجعه به کتابخانه جهت تسویه حساب، یک نسخه از پایان نامه و یا پروژه تحصیلی خود را که مورد تایید معاونت پژوهش دانشگاه است به صورت صحافی شده به همراه لوح فشرده متن کامل آن با فرمت word و pdf به کتابخانه تحویل دهند.