مجموعه های موجود در کتابخانه

        مجموعه کتابخانه موسسه آموزش عالی پویش حاوي بيش از 8000 مدرك، شامل كتابهاي چاپي ، نشريات ادواري، پايان نامه‌ و پروژه­ هاي تحصيلي و مراجع و منابع الكترونيكي است:

        • كتاب­هاي چاپي

        مجموعه كتاب­هاي چاپي فارسي كتابخانه در حال حاضر بالغ بر 4200 جلد است كه شامل بيش از 2000 عنوان مي‌شود و روزبه‌روز بر تعداد اين مجموعه افزوده مي‌گردد. اين مجموعه از نظر موضوعی در زمينه‌هاي مختلف فنی – مهندسی و ادبي است.

        مجموعه كتاب‌هاي چاپي لاتين بيشتر به زبان انگليسي است و بالغ بر بيش از 680 جـلد و در حدود 430 عنوان است. اين مجموعه بيشتر شامل موضوعات مربوط به علوم کامپیوتر، برق و الکترونیک و كتاب‌هاي مرجع است.

        • پايان نامه و پروژه‌هاي تحصيلي

        اين مجموعه بالغ بر 800 عنوان پايان نامه و پروژه ­های تحصيلي دانشجويان دانشگاه پویش در مقاطع کاردانی، كارشناسي و كارشناسي ارشد است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. اين مجموعه از طريق شبكه رايانه‌اي كتابخانه قابل بازيابي است.

        • منابع و مراجع الكترونيكي

        اين مجموعه شامل بیش از 200 عنوان (حدود 500 نسخه) لوح‌هاي فشرده تهيه شده از مجموعة كتابخانه، شامل كتاب‌هاي چاپي، پایان نامه­ ها و پروژه­ های تحصیلی دانشجویان دانشگاه و برنامه های نرم­ افزاری مختلف کامپیوتری و نیز بیش از 1338 عنوان کتاب الکترونیکی لاتین است. مجموعه کتب الکترونیکی از طریق شبکه رایانه­ ای کتابخانه قابل بازیابی می­ باشد.