اهداف و برنامه ها

        بیانیه ماموریت اداره کل ارتباط با صنعت(Mission Statement)

        آگاهيم كه ضامن بقاي ما، ارتباط مستحکم دانشگاه و صنعت می باشد. پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علم در دنیای امروز به همکاری فی مابین دانشگاه و صنعت نیازمند است چرا که نظریه های علمی نیازمند آزمون در صنعت و توسعه صنعت نیازمند پیشرفت های علمی در دانشگاه است. به عبارت دیگر ماموریت اصلی ما :برقراری ارتباط و ایجاد همکاری های فی مابین صنعت و دانشگاه

        بیانیه چشم انداز اداره کل ارتباط با صنعت(Vision Statement)

        تبديل شدن به دانشگاهی پیشرو در برقراری و همکاری مستحکم فی مابین دانشگاه و صنعت و متعهد به توسعه ارتباطات صنعتی و خلق ارزش از طریق :

        • شناسایی پتانسیل اساتید و معرفی آنان به صنعت و اخذ پروژه های صنعتی و تحقیقاتی

        • برگزاری سمینارها و بازدیدهای هدفمند از صنایع کشور

        • هدایت دستاوردهای پژوهشی دانشگاه به سمت صنعت جهت پرکردن خلاءهای تکنولوژیکی صنعت

        ارزش های حاکم بر اداره کل ارتباط با صنعت( Value)

        در واحد ارتباط با صنعت ارزش هاي بنیادین و پايدار زير به عنوان اصول ارزشي مد نظر قرار گرفته است:

        • اعتقاد به جستجوي فرصت هاي بالقوه صنعتی جهت پیشرفت

        • اعتقاد به اينكه ارتقاء و پيشرفت های علمی و پژوهشی دانشگاه از طريق مديريت، برنامه‌ريزي دقيق و هدف‌گذاري مناسب امكان‌پذير است.

        اهداف بلند مدت اداره کل ارتباط با صنعت( Goal)

        • شناخته شدن دانشگاه پویش به عنوان قطب ارتباط با صنعت در استان قم