ارتباط با ما


آموزش دانشکده برق همه روزه به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8:00 تا 15:30 پاسخگوی دانشجویان عزیز می باشد.

کارشناس آموزش دانشکده برق

----------------------------------

خانم شکاری

تلفن: 32855011-025

داخلی: 209


ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 12:45 - 13:30 تا 15:30

پنجشنبه: 8 تا 12:45 - 13:30 تا 14:30