معرفی دانشکده

دانشکده مهندسی کامپيوتر موسسه آموزش عالی پویش، در زمره اولین دانشکده های این موسسه بوده در سال 1388 بطور رسمی شروع به کار نمود. اين دانشکده در حال حاضر در مقاطع کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و سپس در مقاطع کارشناسی ارشد دانشجو پذيرفت و علی رغم سابقه نه چندان طولانی توانسته است در سطح کشور به عنوان يکی از مراکز علمی فعال در حوزه کامپيوتر و فناوری اطلاعات خود را به جامعه علمی کشور معرفی نموده و فارغ التحصیلان شایسته ای را به جامع تحویل دهد.
دانشکده مهندسی کامپيوتر زير ساخت مناسب فناوری اطلاعات را برای اعضای هيئت علمی و دانشجويان فراهم نموده و از سال 1388 بطور کامل تحت پوشش شبکه بی سيم قرار گرفته است. اين دانشکده به منظور ارتقاء توانمنديهای علمی و ايجاد روحيه کاربرد محور در دانشجويان از سال 1388 برای دانشجويان جديد الورود تسهيلات قابل توجهی فراهم آورده و با تغيير برنامه درسی برای تعدادی از دروس، اجرای درس را بصورت کاملاً عملی يعنی با ضرورت همراه داشتن کامپيوتر در کلاس درس شکل داده است. بازخورد اوليه اين رويکرد حاکی از استقبال دانشجويان و تغيير قابل توجه در توانمنديهای کاربردی ايشان بويژه در دروس برنامه نويسی است. در طرح آينده دانشکده مهندسی کامپيوتر هيچ کس در فضای دانشکده بدون کامپيوتر همراه نخواهد بود و توسعه خدمات فناوری اطلاعات بصورت گسترده پيش بينی شده است.

اين دانشکده به جز امکانات آموزشی متداول شامل کلاسها و آزمایشگاههای مالتی مديا مجهز به ويدئو پروژکتور و سیستمهای کامپیوتری که از سالها قبل فراهم شده است، آزمايشگاه های آموزشی متعددی را در اختيار داشته و پشتيبانی عملی از دروس را بر عهده دارند، ضمناً با توجه به سرعت تحولات علمی در اين رشته خاص، طرح دروس آزمايشگاه در حال اصلاح و تغيير بوده و تلاش می شود متناسب با نياز به روز رسانی شود. از طرف ديگر همانگونه که در بالا نيز ذکر شد با تغيير و اصلاح طرح تعدادی از دروس، دانشکده حرکتی را به سمت رويکرد عملی و استفاده از کامپيوتر در کلاسهای آموزشی آغاز نموده است که از آن به عنوان ويژگی منحصر بفرد در فرآيند آموزش در دانشگاه علم و صنعت ايران نسبت به ديگر دانشگاههای کشور نام برده می شود.

دانشجويان دانشکده علاوه بر عملکرد قابل قبول آموزشی و پژوهشی در فعاليتهای فوق برنامه نيز شرکت داشته و گروههای فعالی در زمينه های ACM، روبوکاپ و بازيهای رايانه ای دارند و دست آوردهای ارزشمندی تاکنون داشته اند.