گروه کنترل

کنترل از جمله زمينه­ هاي مهم مهندسي برق است كه به تحليل، طراحي و بكارگيري سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون در صنايع می­پردازد. با توجه به تحولات تكنولوژي در زمينه اطلاعات و اتوماسيون نقش رشته كنترل در اين تحولات بيش از پيش نمايان شده است. تحولات تکنولوژی در ابزاردقيق و سيستم‌هاي كنترل و تدوين نظريه­ هاي جديد در زمينه كنترل سيستم‌هاي غيرخطي و پيچيده، اتوماسيون در واحدهاي صنعتي و غيرصنعتي را به يكي از ضرورتهاي تكنولوژي امروز تبديل کرده است. اين تكنولوژي زمينه كاربرد خود را از صنعت به زمينه­ هاي ديگر از جمله اتوماسيون ساختمان، اتوماسيون تجهيزات اداري، مهندسي پزشكي، مانيتورينگ و كنترل از راه دور و غيره نيز گسترش داده است. آزمايشگاهها و کارگاههای تخصصی گروه کنترل-ابزاردقیق شامل: آزمایشگاه سیستم­های کنترل خطی، آزمایشگاه میکروکنترلرها، آزمایشگاه عملگرها، آزمایشگاه سنسورها و مبدل­ها است.

مدیر گروه کنترل: دکتر فاطمه خانی

آدرس ایمیل: m_khanii@yahoo.com

تلفن: 32855011-025 داخلی -


برنامه هفتگي خانم دکتر فاطمه خانی در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

18-19:30

16:30-18

15-16:30

13:30-15

13-13:30

11:30-13

10-11:30

8:30-10

ايام هفته

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

ت ت م پ ت ت

سه شنبه

م پ ج ج ت ت ت

چهارشنبه

ت ت پ پ

پنج شنبه

جمعه

راهنما: ساعات تدريس: ت ساعات پذيرش دانشجو : پ ساعات شرکت در جلسات : ج ساعات مطالعه و تحقيق: م