ارتباط با ما

آموزش دانشکده برق همه روزه به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8:00 تا 15:30 پاسخگوی دانشجویان عزیز دانشکده برق می باشد.

کارشناس مسئول آموزش دانشکده برق: سرکار خانم عاطفه چمن زاده

تلفن: 32855011-025 داخلی 209

کارشناس آموزش دانشکده برق: آقای علی فرجی

تلفن: 32855011-025 داخلی 208

ساعت کاری :

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 15:30

(پنجشنبه 8 تا 14:30)