ارتباط با ما

آموزش دانشکده برق همه روزه به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8:00 تا 15:30 پاسخگوی دانشجویان عزیز دانشکده برق می باشد.

کارشناس آموزش دانشکده برق:

آقای مسعود شیخی

تلفن: 32855011-025

داخلی: 209

ساعت کاری :

شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 12:45 - 13:30 تا 15:30

پنجشنبه: 8 تا 12:45 - 13:30 تا 14:30