گروه الکترونیک

در اين گرايش از رشته برق نحوه طراحي و عملكرد مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي و نيز نحوه ساخت ادوات الكترونيكي مورد بررسي قرار ميگيرد كه شامل دو زير گرايش طراحي مدار و طراحي افزاره مي باشد.

در گرايش طراحي مدار، دانشجو ميتواند با نحوه تحليل مدارهاي مجتمع، عيب يابي از دستگاهها، ساخت و ارتقاء عملكرد انواع مدارهاي مجتمع آشنا گردد. در گرايش طراحي افزاره، نحوه عملكرد انواع ترانزيستور و افزارهاي الكترونيكي، تكنولوژي ساخت و بهينه سازي ادوات نيمه هادي مورد بررسي قرار ميگيرد. آزمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي اين گروه شامل: آزمايشگاه هاي مدار الكتريكي و مدارهاي الكترونيكي، آزمايشگاه مدارمجتمع خطي، آزمايشگاه اصول اندازه گيري، آزمايشگاههاي مدارهاي ديجيتال، ميكروپروسسور و تكنيك پالس، آزمايشگاه هاي الكترونيك صنعتي، سيستمهاي كنترل خطي و كنترل صنعتي، آزمايشگاههاي مدارهاي مخابراتي و تعميرات تلويزيون، كارگاههاي آموزش نرم افزارهاي تخصصي و كاربردي در الكترونيك، كارگاههاي ماشين و مدار فرمان و كارگاه طراحي مدارهاي چاپي مي باشند.

اين گرايش تاكنون در مقاطع كارداني پيوسته الكترونيك عمومي، كارداني ناپيوسته برق الكترونيك، كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي برق و كارشناسي ارشد مهندسي برق الكترونيك دانشجو پذيرفته است.

مدير گروه الكترونيك: دكتر فاطمه كريمي

آدرس ايميل:fatemehkarimi@pooyesh.ac.ir

شماره تماس: ٣٢٨٥٥٠١١-٠٢٥ داخلي ٣٠٦


برنامه هفتگي خانم دکتر فاطمه کریمی در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

18-19:30

16:30-18

15-16:30

13:30-15

13-13:30

11:30-13

10-11:30

8:30-10

ايام هفته

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

م پ ت ت ج ت

سه شنبه

ت ت ج ج پ ت ت

چهارشنبه

پ ت ت پ

پنج شنبه

جمعه

راهنما: ساعات تدريس: ت ساعات پذيرش دانشجو : پ ساعات شرکت در جلسات : ج ساعات مطالعه و تحقيق: م