سیستم مدیریت کیفیت

برای دست یافتن به آمال و آرزوها و رسیدن به اهداف عالی اگر صد شیوه وجود داشته باشد اهم آنها تلاش است و امید، پشتوانه وصول و حصول به آن اهداف می باشد. در واقع امید پرتویی از اشعه انوار یزدانی است که اعماق تیره روح ما را از فروغ تابناک خود روشن میکند و دلهای سرد و افسرده را از حرارت شوق و عشق گرمی می بخشد.
ما در این مسیر گامهای بلندی برداشته ایم گامهایی با نیات خیرخواهانه و در جهت پیشرفت و توسعه موسسه، در این مورد رجاء واثق داریم که موفقیت از آن ما بشود و امتیازات ارزنده ای بدست آوریم، البته در این مسیر همدلی، یاری و معاضدت همکاران کمک شایانی نموده است، و توانسته ایم به نتیجه ایده آل و مطلوب دست یابیم. از آنجا که کمال طلبی و ارتقاء در ذات آدمی وجود دارد ما با پشتوانه این نیرو و یاری همکاران تا کنون به مطلوب، دست یافته ایم.
هر آنچه که توسط انسان پدید می آید، دستخوش تغییر و تکامل است. استانداردها نیز براساس تکامل علم و حیطه تخصصی مرتبط، از این تکامل بی نصیب نمی مانند. علم مدیریت کیفیت نیز در پاسخگویی به نیازهای مطرح در به وجود آوردن محصولات و ارائه خدمات، با توجه به روند پیشرفت بخش های متفاوت فنی- تخصصی نیازمند الگوها و روش های مختلف برای شکل دهی به سیستم های مدیریت کیفیت می باشد. سازمان جهانی استاندارد سازی ISO) ) یک مرجع جهانی متشکل از مراجع ملی استاندارد (اعضاءISO) به شمار می آید.
استاندارد بین المللی ایزو 9001:2008، توسط کمیته فنی (ISO/TC176 )، "مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت" و زیر کمیته (SC2)، "سیستم های کیفیت" تهیه شده است. پذيرش سيستم مديريت كيفيت مي بايستي يك تصميم راهبردي سازمان باشد. الزامات سيستم مديريت كيفيت كه در اين استاندارد تعيين شده اند مكمل الزامات و يا خواسته هاي مشخص شده براي محصول هستند. اين استاندارد مي تواند توسط طرفهاي برون و درون سازماني و از جمله شركتهاي گواهي دهنده جهت ارزيابي سازمان در برآورده نمودن خواسته هاي مشتري و ساير الزامات مورد استفاده قرارگيرد .
در این راستا موسسه آموزش عالی پویش با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت از فرصت های بهینه به نحو مطلوب استفاده نموده و به نحو موثرتری زمان و منابع را به فرصت های تعیین شده تخصیص می دهد و بر اساس آن در جهت اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی تری را اتخاذ می کند. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در زمینه ارتقاء و توسعه موسسه و همچنین افزایش رضایت دانشجویان که یکی از اهداف کلان این موسسه می باشد کمک شایانی نموده است.
با توجه به تلاش های مستمر انجام شده، موسسه آموزش عالی پویش در سال 1392 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در زمینه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی شده است.