اطلاعیه مهم برگزاری کلاس دکتر محامدپور

قابل توجه دانشجویان دکتر محامدپور:

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتر محامدپور می رساند کلاس این هفته دکتر محامدپور روز پنجشنبه مورخ 1395/10/09 برگزار می گردد و جلسه بعدی کلاس ایشان روز پنجشنبه مورخ 1395/10/16 می باشد