اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی آقای دکتر اسدزاده

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر اسدزاده

کلاس جبرانی درس الکترونیک-قدرت آقای دکتر اسدزاده روز چهارشنبه مورخ 1395/09/17 ساعت 20-16:30 در کلاس 105 برگزار میشود