لیست پروپوزال های تصویب شده

کلیه دانشجویان مشروح ذیل بایستی جهت دریافت ابلاغ تصویب پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال) هرچه سریعتر به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

نام نام خانوادگی

شماره دانشجویی

تاریخ تصویب پروپوزال

بهزاد سلطانیان همت

941521211

95/09/03

اباذر کریمی فیروزجایی

931521071

95/09/03

فریدون اسدی

941521176

95/09/03

الهام جامی شریف آباد

931521022

95/09/03

صبا فتحی پور

941521111

95/09/03

امیر زینلی جان آبادی

941540048

95/09/03

عطیه جعفری

941540012

95/09/03

سیداحمد هاشمیان

941560041

95/09/03

حانیه جناب زاده

941560011

95/09/03

مصطفی خاکپور نصراله آبادی

941513013

95/09/03

عیسی اسکندری

941540004

95/08/19

حمیده مرجوی

941540035

95/08/19

امیرحسین حقیقی

941540016

95/08/19

رضا لطفی

932514011

95/08/05

سارا معینی حکمت

932521041

95/08/05

اعظم تلخابی

941523010

95/08/05

امین ساریخانی

941540019

95/08/05

محمد شیرزادی

941540026

95/08/05

سعید سهرابی

941540021

95/08/05

مهدی کریمی

941513039

95/08/05

مصطفی سالاریان

941513053

95/08/05

سیدمحمدمهدی مجیدی درچه

942513002

95/08/05

ادیب عاطفی

941513026

95/08/05

محمدامین امینی

941513004

95/08/05

سیدمصطفی کرمانی

941513038

95/08/05

سیدمهدی رضوی منش

941513019

95/08/05

حسین جوکار

941513012

95/08/05

حمزه رضایی نسب

932521023 25/01/95

مهیار نظری

931521085 25/01/95

مینا طاهرشمس

931521055 25/01/95

امیرمسعود کربلایی زاده

931512019 25/01/95

محمدعلی نوری

931513026 25/01/95

سمیرا شریفیان

932514007 25/01/95

وجیهه قاسمی

932521031

19/12/94

سمیرا رحمانی

932521021

19/12/94

مصطفی خسروداد

932521019

19/12/94

علی حسین زاده

931540007

19/12/94

هاجر جوانبخت

922521017

19/12/94

محمد اروجی

921521005

19/12/94

مرتضی لک

922514016

19/12/94

منصور کوشکی

922514013

19/12/94

علی اصغر گودرزی

922514014

19/12/94

هادی شیر غلامی

931511014

5/12/94

محمدرضا ونکی

931511027

5/12/94

مصطفی هاشم پور

931512028

5/12/94

سیدکمال مدنی

931512021

5/12/94

فاضل جمالی کنده

922514004

21/11/94

علی حیدر خادم

932511003

21/11/94

اسما اخوان

931521004

21/11/94

سمانه کبریتی

931521067

21/11/94

حسن رضایی

931540010

7/11/94

حسن کرمانی

931560023

7/11/94

حمید مرادی

931540025

7/11/94

مجتبی حیدری

931512008

7/11/94

محمد گل وردی

932512006

7/11/94

آرزو صادق زاده

931512015

7/11/94

مهناز نجاتی

931523027

23/10/94

زاهده جعفری

931560007

23/10/94

حسن عطایی چنار

922521036

23/10/94

لیلا قلی پور

931523020

23/10/94

سمیه گراوند

931521076

23/10/94

اعظم بیات

931540003

23/10/94

مهدی ضرونی

931540017

23/10/94

رسول رشیدی

932540006

23/10/94

هایده تژوال

931511008

23/10/94

حمید سالاروند

921511014

23/10/94

رامین راهنورد

931511011

23/10/94

مهدی نوبختی

931511026

23/10/94

مهدی فغانی

931514020

23/10/94

معصومه قاسملو

932521030

23/10/94

فاطمه شاکری

931560013

23/10/94

کیوان عابدزاده

932540012

23/10/94

ندا معارفوند

931523026

9/10/94

سیدهادی شاهرخی

932513003

9/10/94

سیدمحمود ساداتی

931523013

9/10/94

علی شیراوند

922513012

9/10/94

محمد بابایی

931513004

9/10/94

پدرام یاشارئل

922513020

9/10/94

حمیدرضا اسلامی

931513001

9/10/94

سعید صفا

931513016

9/10/94

علی امیدی

931513002

9/10/94

امیرمحمد حسنی

931513008

9/10/94

سودابه عباسی

931514015

25/9/94

امین امرایی

922514002

25/9/94

پویا لاریان

921521066

25/9/94

فرزانه بابایی

931523003

25/9/94

منیره واحدی

922521056

1/7/94

یازلی کر

921521063

4/6/94

منوچهر حیدری

922521021

10/4/94

منیژه خسروبیگی

921521023

26/03/94

مسعود بختیار پور

921512005

16/02/94

هومن امیری

921512003

16/02/94

سعید اکراطالشیان

921514002

20/12/93

سحر تاجوک

921514007

20/12/93

حسین عادلی مهربانی

921514019

06/12/93

مجتبی سلیمی

92152136

10/10/93