دانشجویان ذیل (ورودی 93) هرچه سریعتر جهت تکمیل کسری پرونده خود به تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند

دانشجویان گرامی لطفا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود اقدام نمایید.

ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی نواقص پرونده
1 ستاره جمشيدي رودبرده 931512006 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
2 اميرمسعود كربلايي زاده بابكي 931512019 مدرک کاردانی
3 سيدكمال مدني 931512021 مدرک کاردانی دارای معدل/ معرفی نامه از پایور
4 محسن عارفي 931512017 تاییدیه تحصیلی
5 محمد شيرازي 931512013 مدرک کارشناسی
6 مصطفي هاشم پور 931512028 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی/ نامه تایید معدل
7 حمزه رازاني 931513012 مدرک کارشناسی/ نامه تایید معدل
8 سعيد صفا 931513016 ریزنمرات
9 سيدكميل هاشمي كچپي 931513028 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
10 علي اميدي 931513002 مدرک کاردانی
11 علي چهاردولي 931513007 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
12 علي قريلي 931513019 مدرک کاردانی
13 محمد بابايي 931513004 مدرک کاردانی
14 محمدعلي نوري 931513026 مدرک کاردانی
15 سودابه عباسي 931514015 مدرک کاردانی
16 داود عليخاني فرادنبه 931514018 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
17 رضا فرجي 931514019 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
18 عباسعلي پرنيان نيك 931514004 مدرک کاردانی دارای معدل/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
19 مهدي فغاني 931514020 تاییدیه تحصیلی
20 مجید کشتکار رضایی 931521073 کارت پایان خدمت
21 مهدی جلوداری 931521025 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
22 اسما اخوان ارمكي 931521004 مدرک کاردانی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
23 الهام جامي شريف اباد 931521022 مدرک کارشناسی/ تاییدیه تحصیلی
24 سمانه كبريتي 931521067 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
25 سميه گراوند 931521076 مدرک کاردانی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
26 مينا طاهرشمس 931521055 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
27 حامد رهيده 931521043 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
28 رمضان كريمي 931521070 مدرک کاردانی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
29 سيدحميدرضا موسوي فخر 931521082 تاییدیه تحصیلی
30 امير فيروزپور 931521064 مدرک کاردانی
31 سميه سلطاني شعار 931523014 مدرک کاردانی
32 سيدمحمود ساداتي سيدمحله 931523013 مدرک کاردانی
33 اعظم بيات 931540003 مدرک کارشناسی/ نامه تایید معدل
34 حميد مرادي 931540025 مدرک کاردانی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
35 شمس الدين سوري 931540030 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ کارت پایان خدمت/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
36 علي حسين زاده 931540007 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
37 محسن دهقان 931540009
38 وحيد عباسي 931540019 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی/ نامه تایید معدل
39 فاطمه شاكري 931560013 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
40 رضا فاضلي دلاور 931560021 مدرک کارشناسی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
41 كاوه عبدي 931560019 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
42 سميه عسگري 931511018 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی/ نامه رفع مغایرت معدل کارشناسی از سنجش
43 اميرعباس اكبري 931511004 مدرک کاردانی
44 رامين راهنوردجدي 931511011 مدرک کاردانی
45 محمد پنجعلي 931511007 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ نامه تایید معدل
46 محمد خسروي كرين 931511009 مدرک کاردانی/ تاییدیه تحصیلی
47 محمدرضا ونكي 931511027 نامه رفع مغایرت معدل از سنجش
48 مهدي نوبختي 931511026 مدرک کاردانی
49 رضا وحیدی اصل 932512010 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ تاییدیه تحصیلی
50 محمد گل وردی 932512006 مدرک کاردانی
51 راضیه بوالفتح 932512001 مدرک کاردانی
52 عبداله گلزارزاده 932512007 مدرک کاردانی
53 فرید منصوری زاده کرمی 932513007 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی/ نامه تایید معدل/ کارت آزمون
54 رضا حاجی صفری 932513001 مدرک کاردانی
55 فرشاد داودی بزچلوئی 932514005 مدرک کاردانی
56 رضا لطفی 932514011 مدرک کارشناسی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی/ کارت آزمون
57 مهدی پیرحسینلو 932514003 تاییدیه تحصیلی/ کارت آزمون
58 معصومه قاسملو 932521030 مدرک کارشناسی
59 احمد خزایی 932521018 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی/ نامه تایید معدل/ کارت آزمون
60 علیرضا سموات 932521025 مدرک کاردانی/ مدرک کارشناسی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
61 فرشید بابجانی زاده کردی 932521006 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
62 محمد اسدی 932521001 مدرک کاردانی
63 سارا معینی حکمت 932521041 مدرک کاردانی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
64 محمد اورنگ 932521004 مدرک کارشناسی
65 حمزه رضایی نسب 932521023 مدرک کاردانی
66 نعیمه رضوانی خرسند 932521024 مدرک کاردانی
67 سمیرا رحمانی 932521021 مدرک کاردانی
68 مصطفی عبدلی 932512027 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
69 محدثه کمالی زارجی 932523011 تاییدیه تحصیلی
70 الهه عربیان 932523009 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
71 ذبیح اله عباسی 932523008 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
72 حسن ناصری 932523013 کارت آزمون
73 نسترن زعیم پور 932523006 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
74 فاطمه رحیمی زاده 932523005 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
75 ارین حیدر پور چالشتری 932540005 کارت پایان خدمت/ نامه تایید معدل
78 سعید حبیبیان 932540004 مدرک کاردانی/ ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
79 کیوان عابدزاده 932540012 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی
80 احسان مشعل چی 932560017 ریزنمرات/ تاییدیه تحصیلی/ کارت آزمون/ نامه تایید معدل
81 محسن خزاعی 932511005 مدرک کاردانی