آیین نامه دانشجویی و امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه دانشجویی و امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر

بر اساس دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره کل آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران دانشجوی شاهد و ایثارگر به دانشجویی اطلاق می شود که حائز یکی از شرایط زیر باشند و در یکی از مقاطع تحصیلی رسمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر داخل و یا خارج از کشور شاغل به تحصیل بوده و در پایان تحصیلات مدرک دانشگاهی معتبر دریافت نماید.

1- نوع ایثارگری

الف ـ همسر و فرزند شهید ، فرزند شهیده

ب ـ جانباز 25% و بالاتر ، همسر و فرزند آنها

ج ـ آزادگان و همسر و فرزند آنها

2- مقاطع تحصیلی

الف ـ کاردانی پیوسته و ناپیوسته

ب ـ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

ج ـ کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته

د ـ دکترای حرفه ای و PH.D

دانشجوی شاغل به تحصیل

به دانشجویی اطلاق می شود که در یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل باشد و در مرخصی تحصیلی نبوده و حداقل واحدهای مجاز (غیر از ترم آخر) را ثبت نام کرده باشد.

دانشجویان صرفا یک بار در هر مقطع تحصیلی ( همزمان و غیر همزمان) از تسهیلات دانشجویی( کمک هزینه یا کمک شهریه ) برخوردار می شوند.

پرداخت کمک هزینه تحصیلی یا کمک شهریه تحصیلی منوط به اخذ واحدهای مجاز به عنوان دانشجوی تمام وقت (بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر، حداقل 10 واحد در یک ترم برای دانشجویان غیر از تحصیلات تکمیلی) به استثنای آخرین نیمسال تحصیلی می باشد.

مدت استفاده از کمک هزینه و کمک شهریه تحصیلی

با عنایت به طول دوره تحصیل و تفاوت آن در مقاطع مختلف تحصیلی، مدت برخورداری از کمک هزینه و کمک شهریه تحصیلی برای دانشجویان واجدشرایط به شرح ذیل و برای یک بار در هر مقطع اعلام می گردد.

ردیف

مقاطع تحصیلی

حداکثر مدت استفاده از کمک هزینه و کمک شهریه تحصیلی

کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

پیام نور

1

کاردانی

4 نیمسال تحصیلی

6 نیمسال تحصیلی

2

کارشناسی پیوسته

8 نیمسال تحصیلی

11 نیمسال تحصیلی

3

کارشناسی ناپیوسته

4 نیمسال تحصیلی

6 نیمسال تحصیلی

4

کارشناسی ارشد پیوسته

12 نیمسال تحصیلی

15 نیمسال تحصیلی

5

دکتری حرفه ای

14 نیمسال تحصیلی

ـــــ

6

دکتری پیوسته

14 تا 16 نیمسال تحصیلی

ـــــ

7

کارشناسی ارشد ناپیوسته

2 سال( 4 نیم سال تحصیلی)

6 نیمسال تحصیلی

8

دکتری ph.D و تخصص پزشکی

4 سال(8 نیمسال تحصیلی)

11 نیمسال تحصیلی

9

دکتری ph.D(پژوهشی) خارج از کشور

5/3 سال ( 7 نیمسال تحصیلی)

ـــــ

10

فوق تخصص

4 تا 6 نیم سال تحصیلی

-

11

فلوشیپ

2 تا 3 نیم سال تحصیلی

-

کمک هزینه و کمک شهریه تحصیلی دانشجویان مشروطی

در راستای سیاست توانمند سازی و اثر بخشی خدمات و تسهیلات دانشجویی ، کمک شهریه و کمک هزینه ترم اول کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 89-88 پرداخت می شود و از ترم یک به بعد پرداخت کمک هزینه و کمک شهریه تحصیلی به دانشجو (کلیه دانشجویان صرف نظر از سال ورود) متناسب با مبالغ و درصدهای تعریف شده منوط به کسب حداقل معدل قبولی بر اساس آیین نام های آموزشی دانشگاه می باشد.

ـ چنانچه دانشجویی در یک ترم تحصیلی( نیم سال تحصیلی اول) مشروط شود تسهیلات قابل ارایه به مشارالیه (اعم از کمک شهریه و کمک هزینه و ...) در ترم بعد به میزان 50% کاهش می یابد.

* تذکر: در این مرحله اخطار کتبی مبنی بر اقدامات آتی، ابلاغ به دانشجو و درج در پرونده دانشجویی ضروری است.

ـ چنانچه دانشجویی دو ترم تحصیلی متوالی مشروط شود در ترم بعد (نیم سال سوم) هیچ گونه تسهیلاتی ( اعم از کمک شهریه و کمک هزینه و ...) تا رفع مشروطی به مشارالیه قابل ارایه نمی باشد.

به عبارت دیگر ، در صورتی که دانشجو دو نیم سال متوالی مشروط شود کمک شهریه تحصیلی نیم سال سوم قابل پرداخت نمی باشد.

ـ چنانچه دانشجویی دو ترم تحصیلی غیر متوالی مشروط شود در ترم بعد از دومین نیم سال مشروطی تسهیلات قابل ارایه به مشارالیه ( اعم از کمک شهریه و کمک هزینه و ...) به میزان 75% کاهش می یابد.

برقراری مجدد کمک هزینه در صورتی میسر است که دانشجو در نیم سال بعد از مشروطی، مطابق آیین نام آموزشی دانشگاه و مقطع مربوطه موفق به کسب حداقل نمره قبولی معدل برای واحدهای اخذ شده گردد.

تقسم بندی رشته ها

ـ رشته های گروه یک:
1- کلیه رشته ها در مقطع دکتری تخصصی پزشکی و غیر پزشکی
2- کلیه رشته ها در مقطع دکتری حرفه ای
3- کلیه رشته ها در مقطع دکتری پیوسته
4- کلیه رشته ها، مقاطع و گرایش های فنی و مهندسی
5- رشته ها و گرایش های گرافیک ف ارتباط تصویری، عکاسی، طراحی صنعتی، نقاشی، طراحی پارچه و لباس، صنایع دستی، هنرهای تجسمی، فرش، تکنولوژی طراحی دوخت، باستان شناسی، کارتوگرافی، هماتولوژی، تربیت بدنی و زمین شناسی در کلیه مقاطع تحصیلی.

ـ رشته های گروه دو:
1- سایر رشته ها و گرایش ها در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

مشمولین دریافت کمک هزینه اسکان فقط دانشجویان روزانه صرفا دانشجویان ایثارگر گروه زیر هستند

1- فرزند شهید و شهیده
2- جانبازان 70% و بالاتر و فرزندان

نکته 1- به موجب مصوبه های شماره 255 مورخ 29/9/71 و 283 مورخ 12/4/73 شورای طرح و برنامه ، دانشگاه ها موظف می باشند تا اسکان دانشجویان شاهد را در اولویت قرار دهند.

نکته 2ـ کمک هزینه اسکان از ابتدای سال تحصیلی 89/88 صرفا به دانشجویان ورودی در مقطع تحصیلات تکمیلی روزانه تعلق می گیرد.

هدیه فارغ التحصیلان ممتازفقط به دانشجویان روزانه

به کلیه دانش آموختگان شاهد و ایثارگر حائز شرایط زیر، هدیه فارغ التحصیلی مطابق جدول مربوطه در بخش تسهیلات پرداخت می شود:

شرایط:

1- دانشجو فاقد ترم مشروطی باشد.

2- مجموع تسهیلات پرداختی به دانشجو خارج از سقف سنوات( بیش از ترم های مجاز پرداخت) نباشد.

3- این هدیه به دانش آموختگانی پرداخت می گردد که معدل کل ایشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی بر اساس کارنامه تحصیلی( کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری PH.D و بالاتر) مطابق جدول مربوطه در بخش تسهیلات در مقاطع کاردانی، کارشناسی ، دکتری حرفه ای و پیوسته با حداکثر یک نمره ارفاق کمتر از معدل های یاد شده در جداول مذکور باشد.

پرداخت هدیه مزبور برای دانشجویانی که از نیم سال اول سال تحصیلی 89-88 و پس از آن فارغ التحصیل می شوند قابل اقدام است و لذا عطف به ماسبق نمی شود.