زمان حضور مدیران محترم گروه دانشکده کامپیوتر و عمران در ایام ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 98-97