اطلاعیه نواقص پرونده

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان ذیل هرچه سریعتر نسبت به تکمیل نواقص پرونده خود اقدام نمایند در غیر اینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 را نخواهند داشت.