اطلاعيه ثبت نام مقدماتي نیمسال اول سال تحصیلی 98-97