قابل توجه دانشجویان دانشکده برق: دروس حذف شده در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96