تمدید مهلت ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96