قابل توجه دانشجویان دروس مقاومت مصالح 1و سازه هاي بتن آرمه 1 جناب آقای دکتر رضائی: به اطلاع می رساند امتحان میان ترم دروس مقاومت مصالح 1و سازه هاي بتن آرمه 1 جناب آقای دکتر رضائی روز دوشنبه مورخ 96/01/28 برگزار می گردد.