اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95.