قابل توجه دانشجويان استاد حاجي آقا جاني

كلاس رفع اشكال درس نقشه برداري1 آقاي مهندس حاجي آقا جاني روز سه شنبه مورخ 95/03/18 ساعت 11 در كلاس 105 ساختمان شماره 1 برگزار مي گردد.