قابل توجه دانشجویان فاقد عکس دانشکده برق

قابل توجه دانشجویان الکترونیک، ICT، انتقال و توزیع، قدرت، مخابرات و مهندسی پزشکی

دانشجویان فاقد عکس در سامانه گلستان هر چه سریعتر نسبت به اسکن عکس پرسنلی خود به همراه نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و ارسال به آدرس info@pooyesh.ac.ir اقدام نمایند، در غیر اینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 را نخواهند داشت.