قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی (اتباع خارجی)دانشکده کامپیوتر

دانشجویان غیر ایرانی (اتباع خارجی)ذیل هرچه سریعتر به واحد آموزش دانشکده کامپیوتر مراجعه نمایند در غیر اینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 را نخواند داشت.