دانشجویان ذیل هر چه سریعتر جهت تکمیل کسری پرونده خود به واحد آموزش دانشکده برق مراجعه نمایند.

دانشجویان ذیل هر چه سریعتر جهت تکمیل کسری پرونده خود به واحد آموزش دانشکده برق مراجعه نمایند. در غیر اینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 را نخواهند داشت.

ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی موارد کسری پرونده
1 محمود احمدخاني 941223002 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
2 جواد افسري 941223003 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
3 مهران افضل پور 941223004 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
4 صادق باقرزاده 941223007 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
5 حميدرضا بخت فيروزه 941223008 اصل مدرک کاردانی
.....
تاییدیه تحصیلی
6 محمدرضا بيرامي 941223010 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
7 مهدي پردار 941223012 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
8 حسين پروانه 941223014 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
9 محمدجواد جبلي بامكان 941223016 اصل مدرک کاردانی
......
تاییدیه تحصیلی
10 مهدي چهرقاني بزچلويي 941223018 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
11 مهدي حاجي حسينعلي 941223019 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
12 محمد حيدري اتابك 941223021 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
13 داود خلج 941223022 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
14 مجتبي خوبرو 941223023 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
15 حامد داودابادي فراهاني 941223024 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
16 حميد دليري كيا 941223025
.......
ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
17 عليرضا روان خواه 941223027 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
18 حامد سالاري 941223028 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
19 محمود سه تن 941223033 اصل مدرک کاردانی
.....
تاییدیه تحصیلی
20 سيدحسن صاحبي 941223035 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
21 سيدسجاد صادق 941223036 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
22 محمد صيدجو 941223038 اصل مدرک کاردانی
......
تاییدیه تحصیلی
23 محمدعلي عجمي 941223040 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
24 حسن عطارد 941223041 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
25 داود قراچورلوي 941223043
........
ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
26 مهدي كهنداني 941223048 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
27 مصطفي گروسي داشته 941223049 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
28 عباس گلشني شاد 941223050 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
29 سپهر محمدي 941223054 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
30 معين محمدي زاد 941223056 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
31 مصطفي مكتبدارراد 941223058 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
32 محمدعلي مومن نژاد 941223059 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
33 ميلاد مهدي ملكي 941223060 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
34 جعفر نامدار 941223061
.......
ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
35 محمد وفايي 941223065 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
36 حميد ي چقوشي 941223067 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
37 حسن اميري منفرد 941224003 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
38 محمدرضا امين پورپيرجل 941224004 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
39 حسينعلي رفيعي 941224006 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
40 مهدي رنجبر 941224007 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
41 سيد مصطفي سعادتمند 941224008 اصل مدرک کاردانی
.......
تاییدیه تحصیلی
42 حسين باوفاشالقوني 941221001 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
43 فايزه خدارحمي 941221004
.........
ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
44 عبدالله رشتبرزاده خانه سر 941221006
........
ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
45 فرامرز شورگشتي 941221009 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
46 علي عباسي 941221010
........
ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
47 علي قديمي 941221012 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
48 حامد بوالحسني 941226002 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
49 فايزه خراساني 941226003 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
50 مجتبي غفاري 941226005 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
51 غزاله مفرح فتحي 941226006 اصل مدرک کاردانی ریز نمرات تاییدیه تحصیلی
رشته مهندسی برق-کارشناسی پیوسته
ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی موارد کسری پرونده
1 رضا جعفری 941427028 اصل مدرک پیش دانشگاهی
2 محمد صدارئی فر 941423002 اصل مدرک پیش دانشگاهی
3 مرتضی عواد نژاد 941427085 اصل مدرک پیش دانشگاهی
4 محمد جاوید راد 941427025 اصل مدرک پیش دانشگاهی
5 نوید اسمعیل یان مارالان 941427009 اصل مدرک پیش دانشگاهی
6 رضا طهماسبی فرد 941427072 اصل مدرک پیش دانشگاهی
7 سید مهدی سیدی 941427061 اصل مدرک پیش دانشگاهی
8 محمدحسین کرمی 941427092 اصل مدرک پیش دانشگاهی
رشته مهندسی پزشکی-کارشناسی پیوسته
ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی موارد کسری پرونده
1 مهنا هاشم پور 941425071 اصل مدرک پیش دانشگاهی
2 لیلا زارعی 941425026 اصل مدرک پیش دانشگاهی
رشته برق صنعتی-کاردانی پیوسته
ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی موارد کسری پرونده
1 زهرا قادری 941310038 اصل مدرک دیپلم
2 حسین جباری 941323045 اصل مدرک دیپلم
3 محمدمهدی تربتی راد 941323041 اصل مدرک دیپلم
4 محمدحسین سلیمی 941323093 اصل مدرک دیپلم
5 علیرضا عباسیان مطلق 941323121 اصل مدرک دیپلم
6 محمدحسن شاکری 941323097 اصل مدرک دیپلم
7 مهدی شریفی 941323103 اصل مدرک دیپلم
8 مصطفی قاسم زاده 941323143 اصل مدرک دیپلم
9 سید محمدعلی میرحیدری 941323190 اصل مدرک دیپلم
10 علی اصغر زینالی 941323087 اصل مدرک دیپلم
11 مهدی عزتی 941323123 اصل مدرک دیپلم