پذيرش این عزیزان را در آزمون کارشناسي ارشد شادباش عرض نموده، پرواز تا اوج آسمان بيکران حقيقت را برايشان آرزومندیم

دستيابي به اين موفقيت را براي ساير عزیزان نيز از درگاه ايزد منان خواستاریم.

جناب اقای امین زمانی راد

دانش آموخته رشته مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع

پذیرش درخشان شما را در رشته مهندسی هسته ای دوره روزانه دانشگاه شهید بهشتی تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را در تمام مراحل زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

جناب آقای فردوس شعبانلو

دانش آموخته رشته مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع

پذیرش درخشان شما را در رشته مهندسی مکاترونیک دوره روزانه دانشگاه سمنان تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را در تمام مراحل زندگی از خداوند متعال خواستاریم.