قابل توجه دانشجویان عمران

قابل توجه دانشجویان رشته عمران

به اطلاع می رساند آخرین تاریخ تحویل پروژه نهایی درس "پروژه راه" جناب آقای دکتر رضایی، روز یکشنبه مورخ 94/06/01می باشد. ضروری است در این زمینه با جناب آقای دکتر رضایی هماهنگی به عمل آید. لازم به ذکر است عدم ارائه پروژه تا تاریخ مذکور به منزله حذف درس می باشد.