قابل توجه دانشجویان رشته معماری

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته معماری
به اطلاع می رساند ساعت آزمون پایان ترم درس" مقدمات طراحی معماری 1 " روز یکشنبه 94/3/17از 15/30-17/30به 9/00-14/00تغییر یافت.