قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان ذیل هرچه سریعتر نسبت به اسکن عکس پرسنلی خود به همراه نام و شماره دانشجویی و ارسال به آدرس info@pooyesh.ac.ir اقدام نمایند، در غیر این صورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 را ندارند.