لیست دانشجویان دارای کسری مدرک دانشکده کامپیوتر، معماری ، عمران و صنایع

دانشجویان ذیل هرچه سریعتر تا تاریخ 94/2/20 به واحد آموزش دانشکده کامپیوتر مراجعه نمایند در غیر اینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم 94-93 را ندارند.