قابل توجه دانشجویان اتباع دانشکده کامپیوتر

دانشجویان ذیل هر چه سریعتر به واحد آموزش دانشکده کامپیوتر مراجعه نمایند در غیر اینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 را ندارند.