قابل توجه دانشجویان دارای تداخل امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97