اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم درس [ساختمان هاي بتن آرمه ] استاد محمد رضا اميرجاني

امتحان ميان ترم درس [ ساختمان هاي بتن آرمه ] استاد محمد رضا امير جاني در روز 10 ارديبهشت ماه ساعت 15 در كلاس شماره 107 برگزار مي گردد.