قابل توجه دانشجویان دانشکده کامپیوتر، عمران و مدیریت