گروه راه و ترابری و حمل و نقل

راه و ترابری:

مهندسی راه و ترابری در ارتباط با روش‌های روسازی و زیرسازی و طرح هندسی انواع راه و مباحث مربوط به راه‌آهن و فرودگاه می‌باشد. بنابراین علاوه بر طراحی کامل راه‌های ارتباطی ماشین‌رو، طراحی باند فرودگاه، برج‌های مراقبت و همچنین طرح کامل راه‌آهن اعم از مشخصات فنی و هندسی آن مورد توجه این گرایش است.

کارشناسی‌ارشد عمران در گرایش راه به دلیل تعداد کم فارغ‌التحصیلان آن و اختصاصی‌تر بودن این گرایش برای آقایان، دارای بازار کار نسبتا خوبی می‌باشد. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در شرکت‌های مشاور و یا اداراتی مانند راه و ترابری و شهرداری مشغول بکار شوند اما آن دسته از مهندسین عمران که در شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار می‌شوند و به انجام فعالیت های راه‌سازی می‌پردازند دارای درآمد خوبی هستند.

حمل ‌و نقل:
مهندسی حمل و نقل در ارتباط با تئوری صف‌بندی، جریان حرکت ترافیک و رفتار رانندگان می‌باشد.
عموما فارغ التحصیلان کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران با گرایش حمل و نقل جذب مهندسان مشاور، واحدها و ادارات مختلف راه و ترابری، شهرداری ها، سازمان های حمل و نقل ترافیک، شرکت‌های مطالعات جامع حمل و نقل می‌شوند.