اهداف و برنامه ها

بیانیه ماموریت گروه مهندسی صنایع

آگاهيم كه ضامن بقاي ما، ميزان اهميتي است كه به منبع ارزشمند دانش و به تبع آن ميزان استفاده از اين منبع مهم در ارائه خدمات و انجام امور كاري مرتبط با نياز مشتريان و ذي‌نفعان و به طور كلي نيازمندي هاي اظهار شده و حتي اظهار نشده آنها داده مي‌شود. به عبارت دیگر ماموریت اصلی ما:

 • تربیت دانشجویان و نیروهای متخصص صنایع و بنگاه های کشور

 • پژوهش و تامین دانش مورد نیازصنایع و بنگاه های کشور

 • ترویج و توسعه دانش مرتبط با علوم مهندسی صنایع

ارزشهای حاکم بر گروه مهندسی صنایع

بر اين باوريم كه قبل از رشد و توسعه علمی، آنچه كه دانشکده مهندسی صنایع را پايدار نگاه مي‌دارد و بقاي آن را تضمين مي‌كند، ارزش ها هستند. در دانشکده مهندسی صنایع ارزش هاي بنیادین و پايدار زير به عنوان اصول ارزشي مد نظر قرار گرفته است:

 • بکارگیری و جذب اساتید خبره و صاحب نظر در حوزه مهندسی صنایع

 • اعتقاد به اينكه دانش براي موفقيت و خلق ارزش حياتي است

 • بهبود كيفيت و بهره‌وري در تمام فعاليت‌ها و (جستجوي فرصتهاي بالقوه)

 • اعتقاد به اينكه ارتقاء و پيشرفت های علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع، از طريق مديريت، برنامه‌ريزي دقيق و هدف‌گذاري مناسب امكان‌پذير است.

بیانیه چشم انداز گروه مهندسی صنایع

تبديل شدن به دانشکده ای پیشرو در گسترش علوم مهندسی صنایع و متعهد به تحقیقات و پژوهش عمیق و ژرف در این زمینه، از طريق:

 • همسویی با اهداف استراتژیک مدیران ارشد دانشگاه پویش

 • برخورداري از بهترين اساتید و نيروي انساني همراه ، بهترین سرمايه دانشي

 • جذب و تربیت بهترين دانشجویان

 • ایجاد و خلق ارزش از طریق ارتباط نزدیک با صنایع

برنامه تحول استراتژیک گروه مهندسی صنایع