انجمن علمی عمران

دبیر انجمن:
هومن شیرمحمدی


اعضای انجمن:
محمدجواد خسرو بیگی
محمد مهدی شاکر اردکانی
امیرعباس یزدی
امیر حسین قره داغی

کانال تلگرام عمران_نقشه برداری پویش:


@pooyeshnaghshebardari