مراسم بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم /// فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

به اهتمام بخش معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی پویش، در تاریخ 20 مهرماه 94 به مناسبت روز بزرگداشت خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی ، یکی از بزرگترین اندیشمندان، عارفان ، درویشان و شاعران تاریخ جهان مراسمی برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای دکتر عزتی پرور از اساتید دانشگاه و حافظ پژوهان برجسته در راستای شخصیت این عالم بزرگ مطالبی را بیان نمودند . ایشان مهم ترین ویژگی ها ی سخن حافظ را فروتنی ، عشق ،عرفان ، انسان بودن ، کمال و نیکی کردن به هم نوع دانستند . در ادامه ایشان با مطرح نمودن منتخبی از ابیات شعرهای حافظ، دیدگاه های بی نظیر این اندیشمند گرانقدر را در اشعارش تشریح نمودند .