دعوت به همکاری

بخش فرهنگی موسسه آموزش عالی پویش در طول سال تحصیلی با همکاری دانشجویان اقدام به تنظیم و چاپ فصلنامه ی دانشجویی می نماید . از آنجا که شماره ی جدید این فصلنامه ها در حال تنظیم و طراحی می باشد از دانشجویان عزیز ،که می توانند در زمینه ها ی مختلف همچون تهیه ی متون ، مقالات ، طراحی و... کمکی را ارائه نمایند دعوت به همکاری می نماید . متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به بخش فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند .