خریداری آخرین نسل سرورهای HP GNINE

موسسه آموزش عالی پویش جهت تقویت زیر ساخت های لازم جهت استفاده هر چه بهتر اساتید ، کارکنان و دانشجویان از امکانات موسسه، برنامه ریزی های هدفمندی را طراحی نموده است . این موسسه در همین راستا به تازگی در بخش فناوری اطلاعات اقدام به خریداری سروری با کارایی و ظرفیت بسیار بالا نموده است که آخرین نسل سرورهای HP GNINE می باشد که می تواند به بهینه سازی بخش های مختلف در زمینه ی فناوری اطلاعات کمک شایان توجهی داشته باشد .