به مناسبت شهادت جانسوز امام محمد تقی علیه السلام

ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب از غربت آن غریب کن یاد امشب

مسموم شد از زهر، جواد بن رضا در حجره در بسته‌ بغداد امشب

شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت ،امام جواد (ع)، تسلیت و تعزیت باد