ضوابط و مقررات نظام وظیفه

ضوابط و مقررات نظام وظیفه جهت ثبت نام ورودی های سال 1393

ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1393

1- با توجه به حذف شرط پذیرش دانشجو در دانشگاه ها از طریق آزمون سراسری، لذا صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان پذیرفته شده در تمام دوره های تحصیلی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بلامانع میباشد.
بنابراین تحصیل دانشجویان در دوره های پودمانی، فراگیر، بین الملل، مجازی و سایر مقاطع تحصیلی بدون آزمون مجاز بوده و داوطلبان صرفاً با اعلام پذیرش از سوی دانشگاه و در صورت نداشتن غیبت، واجد شرایط بهره مندی از معافیت تحصیلی می‌باشند.
2- مبنای پذیرش در دانشگاه ها چه با شرکت در آزمون و چه بدون آزمون، تاریخ ثبت نام در دانشگاه می باشد. البته در موارد خاص به جهت مساعدت به دانشجو، تاریخ اعلام قطعی قبولی از سوی سازمان سنجش نیز می تواند مبنای پذیرش قرار گیرد.
3- کلیه دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت و یا در سن مشمولیت و در ماه های خرداد و تیر سال 1392 فارغ التحصیل شده اند جهت تحصیل در دانشگاه از مهر 1393 منعی نداشته و باید پس از اخذ برگ درخواست معافیت تحصیلی از دانشگاه، به یکی از دفاتر پلیس +10 مراجعه نمایند.

- منظور از فراغت قبل از سن مشمولیت در این بند این است که دانش آموز در سالی که طی آن سال به سن 18 سالگی تمام می‌رسد فارغ التحصیل شود.(سال تولد+18)

تبصره 1: مشمولانی که درخواست اعزام به خدمت داده و برای آنان برگ اعزام صادر شده و خود را در موعد مقرر برای اعزام معرفی ننموده اند غایب محسوب شده و شرایط ادامه تحصیل نخواهند داشت.

تبصره 2: دانش آموزانی که در سن 17 سالگی (سال تولد+17) یا قبل از آن در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند برابر ماده (19) قانون پس از رسیدن به 18 سالگی تمام، 6 ماه مهلت معرفی خواهند داشت و چنانچه در مهلت 6 ماهه معرفی، در دانشگاه پذیرفته شوند شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را خواهند داشت.

4- فارغ التحصیلان دیپلم یا پیش دانشگاهی، متولدین سالهای قبل چنانچه دیپلم شاخه فنی حرفه ای و کارودانش را حداکثر تا پایان 22 سالگی و پیش دانشگاهی را تا پایان 24 سالگی و به صورت حضوری به اتمام رسانده باشند با رعایت سایر ضوابط، از معافیت تحصیلی مقطع بالاتر استفاده خواهند کرد.

5- دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم، از نظر مقررات نظام وظیفه مجاز به ادامه تحصیل نمی‌باشند.
6- میزان سنوات تحصیل در مقاطع مختلف برای دانشجویان ورودی مهر سال 1390 و به بعد برابر جدول ذیل می باشد و دانشگاه موظف است هنگام ثبت نام، مشمولان را نسبت به آن توجیه نماید.

نام مقطع

میزان سنوات

کاردانی

2.5 سال

کارشناسی ناپیوسته

3 سال

کارشناسی پیوسته

5 سال

کارشناسی ارشد پیوسته

6 سال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 سال

دکتری پزشکی پیوسته

8 سال

دکتری تخصصی

6 سال


تبصره1: در مواقع ضروری و با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه به وظیفه عمومی، حداکثر یک سال به مدت های تحصیل اعلام شده در بند 6اضافه خواهد شد.

تبصره 2:دانشجویان ورودی مهر1390و به بعد که در مهلت معرفی فارغ التحصیل می گردند برابر ماده(35) قانون خدمت وظیفه عمومی شرایط از معافیت تحصیلی برای مقاطع بالاتر را نخواهند داشت.

7- فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی صرفا مجازبه شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر بوده وشرایط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته بالاتر را نخواهند داشت مگر رشته هایی که با تایید وزارت علوم یا بهداشت فاقد مقطع نا پیوسته بالاتر باشند که دراین صورت سنوات تحصیل طی شده مقطع قبلی در سنوات مقطع جدید لحاظ خواهد شد.

8- سربازان وظیفه حین خدمت در صورتی که در مقاطع کارشناسی و بالاتر پذیرفته شوند به شرط نداشتن غیبت اولیه ،برابرروش مربوط از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد.

تبصره:ترخیص سربازان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.

9- سربازان حین خدمت از شرط عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ فراغت یا انصراف مستثنی بوده ودر صورت نداشتن غیبت واحراز سایرشرایط ،پس از ترخیص از خدمت ،از معافیت تحصیلی برخواردار خواهند شد.

10- تحصیل هم زمان با انجام خدمت سربازی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مجاز نبوده و برای اینگونه دانشجویان معافیت تحصیلی صادرنخواهدشد.

11- دانشجویانی که تمایل به انصراف وشروع به تحصیل مجدد دارند،در طول دوره های تحصیلی (از دیپلم تا دکتری)فقط یکبار مجاز به انصراف در سنوات قانونی (سنوات اولیه تحصیل)بوده و حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ انصراف می توانند مجدداشروع به تحصیل نمایند.اینگونه دانشجویان در مقطع پایین تر نیز منعی نخواهد داشت .

تذکر:ملاک انصراف از تاریخ 22/08/1390 به بعد بوده وافرادی که قبل از این تاریخ انصراف داده باشند جزیکبار انصراف آنان محسوب نخواهدشد.

12- دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر که پس از انصراف ،موفق به دریافت مدرک تحصیلی مقطع پایین تر می شوند در حکم فارغ التحصیل بوده و به عنوان دانشجوی انصرافی محسوب نمی شوند.بنابراین چنانچه مدرک اخذ شده،در سنوات مجازتحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد،ادامه تحصیل وی در مقطع بالاتر بلامانع است ،در غیر این صورت مشمول مجاز به تحصیل در مقطع بعدی نخواهد شد.

مثال:چنانچه مشمولی در دوره کارشناسی ثبت نام وپس از گذشت سه سال،از تحصیل انصراف داده ومدرک کاردانی توسط دانشگاه به وی اعطاشود مجاز به تحصیل در مقطع بالاتر می باشدلیکن چنانچه سنوات تحصیل این مشمول از سه سال بیشتر گرددوی شرایط تحصیل در مقطع بالاتررااز دست خواهدداد.

13- طلاب حوزه های علمیه که دارای معافیت تحصیلی حوزوی (کارشناسی ناپیوسته)از سوی وظیفه عمومی می‌باشند، مادامی که اشتغال به تحصیل آنان در حوزه از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه استان محل تحصیل تایید شود می‌توانند بدون اخذ معافیت تحصیلی دانشجویی،در دانشگاه تحصیل نمایند و درصورتی که معافیت تحصیلی حوزوی آنان به هر دلیل لغو گردد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نبوده و می بایست مراتب جهت تکلیف به وظیفه عمومی محل تحصیل اعلام گردد.دانشگاه موظف است اعتبارمعافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه را در ابتدای هرسال تحصیلی کنترل و از مراجع ذیربط استعلام نماید.

14- در صورتی که دانشجویان قبل از ثبت نام در دانشگاه ،در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار داشته باشد،ادامه رسیدگی به در خواست پزشکی وی بلامانع است.

15- دارندگان کارت معافیت دائم وپایان خدمت همچنین افرادی که دارای 50سال تمام می باشند(متولدین نیمه اول 1342وقبل از آن ) جهت ثبت نام نیازی به اخذ معافیت تحصیلی ندارند.

16- دارندگان معافیت موفت (پزشکی وکفالت)می تواننددر طول مدت اعتبارمعافیت،به تحصیل اشتغال یابند لیکن ادامه تحصیل آنان پس از اتمام اعتبار معافیت موقت،منوط به داشتن شرایط وصدور معافیت تحصیلی خواهد بود.

17- متعهدین به خدمت در سازمان های دولتی وکارکنان رسمی نیروهای مسلح در صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط می توانند در دانشگاه ثبت نام نموده ونیاز به اخذ معافیت تحصیلی ندارند.

18- سربازانی که خدمت دوره ضرورت آنها حداکثر تا 30/11/1392 به اتمام می رسد در صورت موافقت دانشگاه می توانند شروع به تحصیل خود را تا اتمام خدمت به تعویق بیاندازند. بدیهی است اشتغال به تحصیل آنان با ارائه کارت پایان خدمت یا گواهی اتمام خدمت صادره از سوی نیروهای مسلح امکان پذیر می باشد.

19- تغییر رشته و انتقال دانشجویان به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دیگر براساس مقررات آموزشی مربوط و با رعایت شرایط ذیل امکان پذیر خواهد بود.

الف) بدون انصراف از تحصیل قبلی و بدون شرکت مجدد در آزمون یا پذیرش جدید(بدون آزمون) باشد.

ب) تغییر رشته و انتقال در همان مقطع صورت گرفته باشد. تغییر رشته به مقطع پایین تر در چهارچوب سقف سنوات تحصیلی مربوط بلامانع است.

ج) امکان فراغت از تحصیل در سقف مجاز سنوات تحصیلی وجود داشته باشد.

20- دانشجویانی که پس از شروع به تحصیل در نیمسال اول و با اعلام نتایج قبولی رشته های نیمه متمرکز از سوی سازمان سنجش، در نیمسال دوم پذیرفته می شوند در حکم دانشجویان انتقالی بوده و نیازی به انصراف ندارند. معافیت تحصیلی این دسته از دانشجویان با احتساب سنوات طی شده، به مقطع جدید تبدیل خواهد شد. در اینگونه موارد، تغییر رشته توام با انتقال و تغییر مقطع بلامانع بوده مشروط به اینکه این افراد در یک آزمون شرکت کرده و پذیرفته شده همان آزمون باشند.