نظام وظیفه

از جمله ادارات حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي كه همواره نقش مؤثري را در ايجاد رضايت مندي در جذب دانشجو براي موسسه به واسطه شرح وظايف گسترده خود بر عهده دارد، اداره نظام وظيفه است.لذا اين اداره سعي دارد با برنامه ريزي دقيق و طراحي فرايندهاي مناسب در كوتاهترين زمان ممكن از پذيرفته شدگان محترم ثبت نام بعمل آورد.

معافیت دانشجویی

مراحل درخواست معافیت تحصیلی

آیین نامه نظام وظیفه سال 97

آیین نامه نظام وظیفه سال 98

آیین نامه مربوط به سنوات ارفاقی مقطع کاردانی پیوسته

مراحل خروج از کشور دانشجویان مشمول