اهداف و برنامه ها

معاونت فرهنگی- اجتماعی

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز علمی فرهنگی هستند که تربیت دانشجویان در راستای نهادینه سازی ارزش های اسلامی-انسانی به همراه ارتقاء دانش تخصصی و مهارت آموزی های عمومی و حرفه ای به عهده دارند.معاونت فرهنگی-اجتماعی باسیاست گذاری، برنامه ریزی، حمایت، هدایت ونظارت بر امور فرهنگی و فوق برنامه ها و تلاش در جهت تحقق اهداف فرهنگی-اجتماعی و سیاسی و تحکیم باورهای دینی در محیط موسسه، مسئولیت خطیری را بر عهده گرفته است. مهیا کردن زمینه های فعالیت های گروهی دانشجویان به منظور آموختن مهارتهای زیست مسالمت آمیز اجتماعی و رشد و بالندگی در مسایل فرهنگی، سیاسی و آداب اجتماعی و حرفه ای با حفظ اخلاق اسلامی و ایجاد محیط شاد و دلپذیر و سازنده در راستای ارتقاء رفتار سازمانی پسندیده برای اساتید و کارکنان و همچنین راهبری و کنترل مستمر بر کلیه فعالیت های فوق برنامه دانشجویی در جهت رواج و تحقیق فرهنگ سازمانی هدایت گر، تابع مدیریت و ساماندهی کلیه امور فرهنگی-اجتماعی موسسه می باشد که مسئولیت اجرایی آن با همدلی و همراهی سایر دست اند کاران ذیربط، از وظایف معاونت فرهنگی-اجتماعی به شمار می رود.

وظایف و اختیارات:

1- پیشنهاد سیاست های کلان و برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موسسه.

2- سیاست گذاری اجراییش، برنامه ریزی، هماهنگی سازی، کنترل و نظارت وارزیابی فعالیت های انجام شده، بصورت دوره ای وسالانه

3- پیگیری و کوشش در جهت تشکیل تشکل های دانشجویی مصوب، در چارچوب سیاست های کلان و مصوب شورای موسسه.

4- استقرار و ساماندهی و هدایت و کنترل و نظارت بر تشکل های دانشجویی.

5- تعامل با علما مراجع عالیقدر، نهاد ها، سازمانها و دستگاه های اجرایی همسو در جهت شناسایی ظرفیت های قانونی و مردمی در راستای پیشبرد اهداف مصوب.

6- ایجاد زمینه های مناسب فعالیت های فوق برنامه دانشجویی به منظور بروز و شکوفایی استعداد های دانشجویان در زمینه های هنری، ادبیات، بصیرت افزایی سیاسی اجتماعی و....

7- نیاز سنجی، شناسایی و برنامه ریزی در جهت ایجاد روحیه همکاری جمعی، فرهنگ سازمانی متاعمل بین کارکنان و اساتید و دانشجویان به منظور ایجاد محیط آموزشی- تربیتی مناسب در راستای تحقق اهداف مصوب.

8- همکاری با معاونین و مدیریت های موسسه در جهت تثبیت روحیه همکاری و ایجاد جو سازمانی بالنده و هدایت گر در راستای اهداف کلان موسسه.

9- برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ و ارزشهای اسلامی با رویکرد نهادینه سازی الگو های رفتاری و اخلاقی در کارکنان و دانشجویان.

10- برنامه ریزی وارایه پیشنهادات مناسب در فراهم آوردن و بکارگیری تجهیزات سخت و نرم متناسب با ظرفیت برنامه ها و تشکل ها.

11- تهیه و تدوین مقررات، قوانین و دستور العمل های متناسب با ماموریت معاونت فرهنگی-اجتماعی و پیشنهاد آن به شورای موسسه جهت تصویب خواهی.

12- تهیه و تنظیم برنامه بودجه هدفمند سالانه و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط جهت تصویب خواهی.

13- تهیه گزارش عملکرد برنامه ای به صورت دوره ای و موردی و سالیانه جهت ارائه به مراجع ذیربط.

14- ایجاد مرکز مشاوره در جهت کمک به کاکنان و دانشجویان در مسیر حل مشکلات و معضلات فردی، خانوادگی وتحصیلی.

15- ایجاد مرکز بهداشت و درمان در راستای ترویج و توسعه سلامت عمومی.

16- انجام امور محوله از سوی مقام بالا دستی عندالزوم.

مدیریت فرهنگی فعالیت های فوق برنامه

وظایف و اختیارات:

1- پیگیری و اجرای برنامه های فرهنگی- اجتماعی ابلاغی مصوب

2- سازماندهی و پیگیری اجرای فعالیت های فوق برنامه

3- ایجاد هماهنگی در اجراء برنامه ها و فعالیت های دانشجویان

4- همکاری با سایر مدیریت ها و واحدهای موسسه در جهت تعالی فرهنگی و ارزش های اسلامی در محیط موسسه

5- اجرای برنامه های مناسبتی ملی و مذهبی

6- برگزاری مراسم ها، اجلاس ها، همایش ها و نشست های علمی

7- پیگیری زمینه همکاری با سایر دستگاه ها و نهادهای همسو در راستای تحقق وظایف محوله

8- تهیه و تنظیم برنامه بودجه سالانه و پیشنهاد آن به معاونت

9- تهیه وتنظیم گزارش عملکرد برنامه ای دوره یا وسالانه و ارایه آن به معاونت

10- انجام امور محوله از سوی مقام بالا دستی عندالزوم

واحد مشاوره:

وظایف و اختیارات:

1- برنامه ریزی و ساماندهی امور خدمات مشاوره دانشجویی بصورت دوره ای و سالانه جهت تصویب خواهی.

2- اطلاع رسانی مناسب در باره خدمات مشاوره ای به مخطبان.

3- ایچاد ظرفیت های تخصصی مشاوره متناسب با نیازمندی های موسسه.

4- رصد و نظر سنجی درباره کیفیت، کمیت و انواع مشاوره لازم.

5-تهیه و تدوین برنامه بودجه سالانه و پیشنهاد ان به مراجع ذیصلاح جهت تصویب خواهی.

6- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد واحد مشاوره بصورت دوره ای و سالانه جهت ارائه به معاونت فرهنگی- اجتماعی.

7- انجام امور محوله از سوی مقام بالا دستی عندالزوم.

واحد تشکل های دانشجویی

وظایف و اختیارات:

1- اطلاع رسانی به منظور جذب دانشجویان در فعالیت های گروهی.

2- سازماندهی دانشجویان علاقمند به فعالیت های علمی و فوق برنامه در قالب انجمن های علمی و کانون های فرهنگی هنری.

3- حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت های تشکل های دانشجویی.

4- ایجاد زمینه های فعالیت دانشجویی در چارچوب آیین نامه های مصوب.

5- فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مناسب فعالیت های تشکل های دانشجویی.

6- ایجاد بستر مناسب تعمل تشکل های دانشجویی با مدیران ومسئولین در امور موسسه و نیازمندی های دانشجویان در چارچوب آیین نامه های مصوب.

7- همکاری و مساعدت با تشکل های دانشجویی در فعایت های دانش افزایی و مهارت آموزی.

8- تهیه و تدوین برنامه بودجه سالانه و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب خواهی.

9- تهیه گزارش عملکرد برنامه ای بصورت دوره ای و موردی و سالانه جهت ارایه به مراجع ذیربط.

10- انجام امور محوله از سوی مقام بالا دستی عندالزوم.