اهداف کیفی موسسه آموزش عالی پویش

  • همگانی کردن آموزش عالی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه
  • توسعه و تعمیق فرهنگ علم‌گرایی، روحیه خودباوری علمی و بینش سیاسی _ اجتماعی دانشگاهیان.
  • شکوفا سازی استعدادهای علمی و پژوهشی و تقویت روحیه ابتکار و کارآفرینی در جامعه.
  • فراهم آوردن امکان برخورداری از آموزش استاندارد
  • دسترسی به تحصیلات عالیه برای همه کسانی که استعداد و علاقه لازم را دارند.
  • توسعه و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و کارکنان
  • ارتقاء جایگاه و موقعیت و سرآمدی موسسه آموزش عالی پویش در منطقه و کشور