آشنایی با موسسه آموزش عالی پویش

موسسه آموزش عالی پویش، موسسه­ ای است با هویت ایرانی - اسلامی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در میان موسسات به گسترش رشد و تعالی تقوی و فضائل انسانی، ارتقاء علمی و پژوهشی، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، با هدف بهبود و ارتقای مستمر آموزش و فرهنگ و پژوهش در دانشگاه و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین با برنامه­ ریزی و تدوین ضوابط شفاف فرهنگی، اداری و مالی به منظور ارتقای معرفت و اندیشه دینی اهتمام می­ ورزد.

عدم تناسب میان دانش و مهارت دانش آموختگان با نیازهای بازار کار، ناکارآمدی نظام آموزش عالی در پاسخ بهنگام و مناسب به نیازهای محیطی در حال تغییر و عدم نیاز سنجی و یا ارتباط متقابل با صنعت از جمله چالش­ های عمده در نظام آموزشی کشور بویژه سیستم آموزش عالی می باشد. تقویت و بهبود نظام برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در راستای رفع چالش های موجود امری ضروری است و نیازمند رویکردی است که نظام آموزش عالی را در ارزیابی مستمر، همزمان و بهنگام فوریت های سازمان و نیازهای جامعه و یا صنعت توانا سازد.

رویکرد نظام برنامه­ ریزی توسعه آموزش عالی در تلاش است سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح متناسب با شرایط را فراهم آورد و با تعیین استراتژی های به موقع و سریع امکان دستیابی به اهداف خود و نیازهای محیط را فراهم نماید و بعلاوه همواره خود را با تغییرات سازگار و همراه نماید. همچنین این مجموعه مصمم است با تکیه بر قدرت لایزال الهی، توسل به بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س)، پشتیبانی مدبرانه مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه آموزش عالی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز همراهی ریاست و مسئولین خلاق و دلسوز موسسه، زمینه و بستر لازم برای تحقق اهداف و برنامه های خود را فراهم سازد.