اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1397 موسسه آموزش عالی پویش


به اطلاع کليه متقاضیان ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسري سال 1397 در موسسه آموزش عالي پویش مي رساند، ثبت نام در این موسسه از روز سه شنبه مورخ 1397/7/10 از طریق مراجعه به موسسه به شرح ذیل صورت می پذیرد:

1-زمان ثبت نام از ساعت 9 الی 15 می باشد.

2. مدارک مورد نیاز:

  • اصل دیپلم یا گواهی آن
  • -اصل مدرك پیش دانشگاهی یا گواهی آن
  • اصل و یا گواهی مدرك کاردانی براي پذیرفته شدگان داراي مدرك کاردانی با قید تاریخ اخذ مدرك حداکثر تا تاریخ 1397/11/30
  • رسید درخواست تأییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی از اداره پست
  • اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی
  • اصل ریزنمرات دیپلم و دو سال ماقبل آن
  • اصل کارت ملی و اصل شناسنامه
  • شش قطعه عکس 4*3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری
  • اصل مدرك وضیعت نظام وظیفه (مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج دفترچه شماره یک سازمان سنجش و آموزش کشور